Czy każde mieszkanie własnościowe posiada księgę wieczystą?


Księga wieczysta to dokument, który zawiera informacje na temat stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta jest niezwykle ważna przy transakcjach związanych z nieruchomościami, takich jak sprzedaż, zakup, czy udzielenie kredytu hipotecznego. Ale czy każde mieszkanie własnościowe posiada księgę wieczystą?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W praktyce, nie każde mieszkanie własnościowe posiada księgę wieczystą. Istnieją sytuacje, w których mieszkanie może nie mieć księgi wieczystej, a mimo to jest to mieszkanie własnościowe.

Przede wszystkim, mieszkania na rynku pierwotnym, czyli te, które są sprzedawane przez deweloperów, często nie mają założonej księgi wieczystej na etapie podpisywania umowy przenoszącej własność mieszkania. W takim przypadku, dopiero w umowie notarialnej zamieszcza się wpis dotyczący złożenia stosownego wniosku o wydzielenie odrębnej księgi wieczystej dla danego lokalu.

Ponadto, mieszkania, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zwykle nie mają księgi wieczystej. Właściciele takich mieszkań mogą, ale nie muszą składać wniosku o założenie księgi wieczystej. Powodem jej braku może być zwyczajne zaniedbanie lub dodatkowe koszty, które trzeba ponieść.

W przypadku mieszkań bez księgi wieczystej, trudniej jest zweryfikować ich stan prawny. Konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających własność mieszkania, takich jak akt notarialny uprawniający właściciela do korzystania z lokalu, decyzja administracyjna przyznająca prawo własności, postanowienie sądu lub notariusza w kwestii nabycia lub darowizny, oraz zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie do spółdzielczej własności.

Zakup mieszkania bez księgi wieczystej na kredyt hipoteczny może być utrudniony. Banki mogą żądać większej liczby dokumentów i dłużej może trwać weryfikacja, co przesunie w czasie rozpatrzenie wniosku kredytowego. Dodatkowo, bank może wymagać, aby akt notarialny zawierał wniosek o założenie księgi wieczystej. Jeśli takiej możliwości nie ma, to bank raczej nie udzieli kredytu hipotecznego na zakup mieszkania bez księgi wieczystej, dla którego jej założenie jest niemożliwe.

Nie każde mieszkanie własnościowe posiada więc księgę wieczystą. Istnieją sytuacje, w których mieszkanie może nie mieć księgi wieczystej, takie jak zakup na rynku pierwotnym przed założeniem odrębnej księgi wieczystej, lub posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku braku księgi wieczystej, konieczne jest posiadanie innych dokumentów potwierdzających własność mieszkania. Zakup mieszkania bez księgi wieczystej na kredyt hipoteczny może być utrudniony, a bank może wymagać dodatkowych dokumentów i wniosku o założenie księgi wieczystej.