Gdzie można przeglądać księgi wieczyste?


Księgi wieczyste to publiczne rejestry, które zawierają informacje na temat praw związanych z nieruchomościami. Są one niezwykle ważne dla każdej osoby, która planuje zakup nieruchomości, ponieważ umożliwiają sprawdzenie, czy sprzedający jest jej prawowitym właścicielem, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, czy nie toczy się wobec niej postępowanie sądowe, a także wiele innych istotnych informacji. W tym artykule dowiesz się, gdzie można przeglądać księgi wieczyste.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Pierwszym i najbardziej wygodnym miejscem, gdzie można przeglądać księgi wieczyste, jest internet. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia portal Elektroniczne Księgi Wieczyste (https://ekw.ms.gov.pl/), na którym można przeglądać treść ksiąg wieczystych. Portal ten umożliwia przeglądanie ksiąg wieczystych zarówno bez logowania, jak i po zalogowaniu się do systemu EKW przez Profil Zaufany.

Bez logowania, użytkownicy mogą przeglądać treść ksiąg wieczystych, złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, zrealizować płatność oraz pobrać dokument w formacie PDF. Po złożeniu wniosku, użytkownik otrzyma również e-mail z linkiem, pod którym może pobrać dokumenty w formacie PDF. Link ten można wykorzystać wielokrotnie.

Zalogowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak możliwość założenia konta w systemie EKW, przeglądanie elektronicznego zawiadomienia o wpisie, składanie wniosku o dostęp do informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej oraz przeglądanie informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej.

Korzystanie z portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste jest bezpłatne, jednak istnieją opłaty sądowe za wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, zgodnie z przepisami.

Sądy Rejonowe

Kolejnym miejscem, gdzie można przeglądać księgi wieczyste, są Sądy Rejonowe. Każdy Sąd Rejonowy prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych, który jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie jego właściwości. W Sądzie Rejonowym można uzyskać numer księgi wieczystej, a także przeglądać księgi wieczyste oraz składać wnioski o wydanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń.

Wyszukiwarki internetowe

W Internecie dostępne są również wyszukiwarki ksiąg wieczystych, które umożliwiają wyszukiwanie numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości. Przykładem takiej wyszukiwarki jest https://www.ZnajdzKsiege.pl/. Wystarczy wprowadzić adres nieruchomości, tj. miasto, nazwę ulicy, numer budynku i ewentualnie numer mieszkania, numer działki lub jej identyfikator, aby uzyskać dostęp do szczegółowej historii nieruchomości.

Podsumowując, księgi wieczyste można przeglądać na kilka sposobów. Najwygodniejszym z nich jest korzystanie z portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste, który umożliwia przeglądanie ksiąg wieczystych online. Alternatywą jest udanie się do Sądu Rejonowego, gdzie można przeglądać księgi wieczyste osobiście. Można również skorzystać z komercyjnych wyszukiwarek internetowych, które umożliwiają wyszukiwanie numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości. W każdym przypadku, przeglądanie ksiąg wieczystych jest niezbędne dla każdej osoby, która planuje zakup nieruchomości, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych.