Ile kosztuje wpis domu do księgi wieczystej?


Wpis domu do księgi wieczystej to nieodzowny element procesu zakupu nieruchomości. Jest to formalność, która pozwala na oficjalne zarejestrowanie praw do nieruchomości. Koszty związane z tym procesem mogą być różne i zależą od wielu czynników. W tym artykule postaramy się przybliżyć, ile wynosi koszt wpisu domu do księgi wieczystej.

Założenie księgi wieczystej

Pierwszym krokiem w procesie wpisu domu do księgi wieczystej jest założenie księgi. Opłata za to wynosi 100 zł i jest niezależna od innych wniosków. To podstawowy koszt, który musi ponieść każdy, kto chce zarejestrować swoją nieruchomość, która nie posiada jeszcze księgi wieczystej.

Wpisy do Działu I-O księgi wieczystej – Oznaczenie nieruchomości

Kolejnym krokiem jest wpis do Działu I-O księgi wieczystej, który dotyczy oznaczenia nieruchomości. Koszt takiego wpisu wynosi 100 zł. Może on obejmować różne czynności, takie jak ujawnienie podziału działki, zmiana nazwy ulicy, ujawnienie budynku, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej czy odłączenie nieruchomości lub jej części.

Wpisy do Działu II księgi wieczystej – Własność

W Dziale II księgi wieczystej, który dotyczy własności, opłata podstawowa za wpis wynosi 200 zł. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, opłata wynosi 250 zł. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 75 zł.

Wpisy do Działu III księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia

W Dziale III księgi wieczystej, który dotyczy praw, roszczeń i ograniczeń, koszty są różne. Wykreślenie ostrzeżenia na podstawie postanowienia o umorzeniu egzekucji oraz postanowienia sądowego kosztuje 50 zł. Wykreślenie praw osobistych np. dożywocie, najem, dzierżawa na podstawie umowy, aktu zgonu albo oświadczenia uprawnionego z podpisem notarialnie poświadczonym kosztuje 75 zł. Wpis służebności osobistej, gruntowej albo użytkowania na podstawie aktu notarialnego oraz postanowienia sądowego kosztuje 200 zł.

Wpisy do Działu IV księgi wieczystej – Hipoteka

W Dziale IV księgi wieczystej, który dotyczy hipoteki, opłata za wniosek o wpis hipoteki na podstawie zaświadczenia banku, oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki, tytułu wykonawczego oraz postanowienia sądowego wynosi 200 zł. Wniosek o zmianę hipoteki na podstawie np. zaświadczenia banku kosztuje 150 zł. Wniosek o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie np. zaświadczenia banku kosztuje 100 zł.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że powyższe opłaty są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Dodatkowo, oprócz opłaty za wpis do księgi wieczystej, mogą wystąpić również inne koszty związane z usługami notarialnymi, opłatami sądowymi oraz podatkami.

Warto również zaznaczyć, że dostępne mogą być zwolnienia lub obniżki opłat w określonych okolicznościach, na przykład w przypadku dziedziczenia lub korekty oznaczenia nieruchomości. Dlatego zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub agencją rządową w celu ustalenia konkretnych opłat i wymagań związanych z rejestracją nieruchomości w księdze wieczystej.

Właściciele nieruchomości powinni wziąć pod uwagę rodzaj, lokalizację i wartość swojej nieruchomości, a także wszelkie obowiązujące opłaty lub zwolnienia, aby dokładnie określić koszt wpisu domu do księgi wieczystej.