Ile notariusz bierze za założenie księgi wieczystej?


Założenie księgi wieczystej to nieodłączny element wielu transakcji związanych z nieruchomościami. W Polsce, to notariusz jest odpowiedzialny za przeprowadzenie tego procesu. Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje założenie księgi wieczystej przez notariusza. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując różne czynniki wpływające na ostateczną kwotę.

Założenie księgi wieczystej przez notariusza wiąże się z pewnymi kosztami. Opłaty związane z założeniem księgi wieczystej reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z tymi przepisami, za założenie księgi wieczystej notariusz pobiera opłatę stałą w wysokości 100 zł.

Dodatkowo, notariusz nalicza również taksę notarialną za swoje usługi. Wysokość tej taksy jest określana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. W przypadku założenia księgi wieczystej, wartość przedmiotu czynności notarialnej jest ustalana na podstawie wartości nieruchomości, dla której ma być założona księga.

Należy jednak pamiętać, że koszty notarialne mogą się różnić w zależności od regionu i indywidualnych ustaleń z notariuszem. Dlatego warto skonsultować się z konkretnym notariuszem w celu uzyskania dokładnych informacji na temat kosztów założenia księgi wieczystej.

Notariusz pobiera opłatę sądową za założenie księgi wieczystej. Wysokość tej opłaty wynosi 200 złotych. Opłata ta jest pobierana przez notariusza w celu pokrycia kosztów związanych z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej, na przykład za wpisanie nowego właściciela, założenie nowej księgi wieczystej czy wykreślenie spłaconej hipoteki. W przypadku sporządzenia wypisów (kopii) aktu notarialnego, które klienci otrzymują po dokonaniu czynności, notariusz pobiera dodatkową opłatę w wysokości 180 złotych za sporządzenie tych wypisów. Opłata ta jest uzależniona od liczby stron wypisu, a jedna strona kosztuje 6 złotych netto.

Warto zaznaczyć, że opłaty notarialne są ustalane indywidualnie przez notariusza, jednak istnieje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., które wskazuje maksymalne stawki taksy notarialnej. Notariusz może pobierać wynagrodzenie w ramach tych maksymalnych stawek.