Ile się płaci za wpis do księgi wieczystej?


Wpis do księgi wieczystej to nieodłączny element wielu transakcji związanych z nieruchomościami. Czy to kupno domu, czy założenie hipoteki – każda z tych czynności wiąże się z koniecznością dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej. Ile jednak kosztuje taka czynność? W tym artykule postaramy się przybliżyć Państwu temat opłat związanych z wpisem do księgi wieczystej.

Opłaty za wpis do księgi wieczystej zależą od rodzaju wniosku i rodzaju wpisu. Wyróżniamy tutaj kilka podstawowych rodzajów opłat:

1. Opłata za założenie księgi wieczystej wynosi 100 zł. Jest to opłata stała, niezależna od innych należności. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w wysokości 60 zł.

2. Opłata za wpis do Działu I-O księgi wieczystej, który obejmuje oznaczenie nieruchomości, wynosi 100 zł. Dotyczy to takich czynności jak ujawnienie podziału działki, zmiana nazw albo numeru ulicy oraz sposobu korzystania z nieruchomości, ujawnienie budynku, połączenie nieruchomości, odłączenie nieruchomości lub jej części.

3. Opłaty za wpis do Działu II księgi wieczystej, który dotyczy własności, są różne. Opłata podstawowa za wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 200 zł. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł. W przypadku niektórych specyficznych sytuacji, opłata wynosi 150 zł.

4. Opłaty za wpis do Działu III księgi wieczystej, który dotyczy praw, roszczeń i ograniczeń, również są różne. Na przykład, opłata za wykreślenie ostrzeżenia wynosi 50 zł, opłata za wykreślenie praw osobistych wynosi 75 zł, a opłata za wpis służebności wynosi 200 zł.

5. W Dziale IV księgi wieczystej, który dotyczy hipoteki, opłata za wpis hipoteki wynosi 200 zł, opłata za zmianę hipoteki wynosi 150 zł, a opłata za przeniesienie hipoteki wynosi 100 zł.

Dodatkowo, opłaty są pobierane za odpisy księgi wieczystej. Odpis zwykły kosztuje 20 zł (dostępny w formie elektronicznej) lub 30 zł (w formie papierowej), a odpis zupełny – 50 zł (dostępny w formie elektronicznej) lub 60 zł (w formie papierowej).

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za wpis w przypadku niskich dochodów, ubóstwa lub trudnej sytuacji życiowej. Jednak zwolnienie od kosztów za wpis do księgi wieczystej możliwe jest po odpowiednim udokumentowaniu i przed wniesieniem wniosku wieczystoksięgowego.

Wnioski o wpisy do księgi wieczystej można złożyć osobiście w sądzie rejonowym lub za pośrednictwem platformy e-Płatności. Opłaty można uiścić przelewem na rachunek sądu, gotówką w kasie sądu lub za pomocą płatności elektronicznych.

Pamiętajmy, że powyższe informacje dotyczą opłat obowiązujących w momencie pisania tego tekstu i mogą ulec zmianie. Dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy i stawki opłat przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej.