Ile kosztuje odpis zwykły z księgi wieczystej?


Księga wieczysta to publiczny rejestr, w którym gromadzone są informacje dotyczące praw związanych z nieruchomościami. Dokumenty z księgi wieczystej, takie jak odpis zwykły, są często wymagane przy różnego rodzaju transakcjach związanych z nieruchomościami, takich jak sprzedaż, kupno, wynajem, czy kredyt hipoteczny. W tym artykule odpowiemy na pytanie ile kosztuje uzyskanie takiego odpisu.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie Gov.pl, koszt odpisu zwykłego z księgi wieczystej wynosi 30 złotych. Odpis zwykły zawiera podstawowe informacje dotyczące nieruchomości, takie jak jej numer, lokalizacja, powierzchnia, informacje o właścicielach oraz obciążenia hipoteczne. Jest to najprostsza forma dokumentu z księgi wieczystej, która umożliwia uzyskanie podstawowych informacji na temat nieruchomości.

Aby uzyskać odpis zwykły z księgi wieczystej, trzeba wypełnić wniosek i złożyć go w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) lub w jednym z oddziałów CIKW przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku składania wniosku osobiście, należy dołączyć oryginał dowodu opłaty. Natomiast w przypadku przesyłki pocztowej, należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty lub wydruk potwierdzenia przelewu.

Ważne jest również zaznaczenie, że przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie EKW (Elektroniczna Księga Wieczysta) jest bezpłatne. Natomiast koszt związany z uzyskaniem dokumentów z ksiąg wieczystych, takich jak odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie, jest płatny. W przypadku składania wniosku przez internet i wyboru opcji do samodzielnego wydruku, koszt odpisu zwykłego wynosi 20 złotych.

Czas oczekiwania na uzyskanie dokumentu zależy od sposobu złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony osobiście w centrali CIKW lub w oddziale CIKW, dokument zostanie wydany od razu. Natomiast w przypadku przesłania wniosku pocztą, czas oczekiwania może wynieść do 30 dni kalendarzowych.

Opłatę za odpis zwykły z księgi wieczystej można zapłacić gotówką w kasie centrali CIKW lub w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. Można również dokonać przelewu na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości lub na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. Szczegółowe informacje dotyczące numerów kont sądów w Polsce można znaleźć na stronie Gov.pl.

Informacje dotyczące kosztu odpisu zwykłego z księgi wieczystej oraz procedury jego uzyskania mogą ulec zmianie. Dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne informacje na oficjalnej stronie Gov.pl lub skontaktować się bezpośrednio z Centralną Informacją Ksiąg Wieczystych.

Podsumowując, koszt odpisu zwykłego z księgi wieczystej wynosi 30 złotych. Jednak w przypadku składania wniosku przez internet i wyboru opcji do samodzielnego wydruku, koszt ten wynosi 20 złotych. Pamiętajmy, że opłaty mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto sprawdzić najnowsze informacje na stronach internetowych odpowiednich instytucji lub skontaktować się bezpośrednio z nimi, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje.