Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej?


Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej jest niezbędnym krokiem, jeśli chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny. To formalność, która gwarantuje bankowi, że w przypadku niewypłacalności klienta, bank będzie mógł przejąć nieruchomość i odzyskać swoje pieniądze. W tym artykule opisujemy, jak samodzielnie wpisać hipotekę do księgi wieczystej.

Pierwszym krokiem jest zebranie potrzebnych dokumentów. Są to oświadczenia właściciela nieruchomości, który ustanawia hipotekę na rzecz banku, oświadczenia banku potwierdzające ustanowienie hipoteki oraz oświadczenia banku o udzieleniu kredytu hipotecznego. Te dokumenty możesz otrzymać w placówce banku, gdzie pracownicy przygotują je dla Ciebie, podpiszą i podstemplują. Nie musisz korzystać z usług notariusza, ponieważ na dokumentach będą dwa podpisy i pieczęć bankowa.

Następnie musisz wypełnić wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej. Wniosek ten możesz pobrać z bazy formularzy na stronie gov.pl. Wypełnij wniosek czytelnie, zgodnie z zasadami podanymi na pierwszej stronie. W wniosku musisz podać właściwy sąd rejonowy i wydział ksiąg wieczystych, numer księgi wieczystej, cel wniosku (czyli „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”), treść żądania (nazwa banku, kwota wierzytelności i numer umowy kredytowej), dane wnioskodawcy (kredytobiorcy) i uczestnika postępowania (banku), załączniki dołączone do formularza oraz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, data i podpis).

Po wypełnieniu wniosku musisz złożyć go w wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości. Wniosek musisz opłacić, czyli uiścić opłatę sądową, zwana znakiem sądowym. Możesz to zrobić gotówką w kasie sądu lub przelewem, do którego dołączysz potwierdzenie przelewu. Wpis hipoteki do księgi wieczystej kosztuje 200 zł, a należy też opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (deklaracja PCC-3) w wysokości 19 zł.

Alternatywnie, możesz zlecić notariuszowi zawnioskowanie do sądu o wpisanie hipoteki. Jest to wygodniejsze, ale bardziej kosztowne rozwiązanie. Notariusz pobierze taksę notarialną, której wysokość zależy od wartości hipoteki i może przekraczać nawet 1000 zł. Dlatego niektórzy kredytobiorcy decydują się na samodzielne dokonanie wpisu.

Po złożeniu wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej, musisz poczekać na rozpatrzenie. Proces ten może potrwać kilka miesięcy, w zależności od liczby wniosków złożonych w miejscowym sądzie. Gdy wpis zostanie dokonany, otrzymasz potwierdzenie ustanowienia hipoteki. Możesz je odebrać osobiście w sądzie rejonowym, który przyjął Twój wniosek, lub poprosić o wysłanie go pocztą. Wygodniej i szybciej będzie jednak pobrać odpis z księgi wieczystej przez stronę rządową z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpis ten ma moc dokumentu wydanego przez sąd.

Po otrzymaniu potwierdzenia wpisu hipoteki, musisz jak najszybciej przekazać go do banku. Nieruchomość będzie miała wpisaną hipotekę, dopóki nie spłacisz wszystkich rat kredytu. Jeśli przestaniesz spłacać kredyt, bank ma prawo przejąć nieruchomość i zlicytować ją, aby odzyskać swoje pieniądze. Właściciel nieruchomości, ewentualnie inni wierzyciele, otrzymają pozostałe środki ze sprzedaży w drodze licytacji. Ważne jest, że jeśli w czasie trwania umowy zmieni się właściciel nieruchomości, zostaje on dłużnikiem hipotecznym. Dla banku ważne jest, że jako pierwszy może dochodzić swoich należności.