Kategoria: Hipoteka w księdze wieczystej

 • Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej?

  Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej jest niezbędnym krokiem, jeśli chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny. To formalność, która gwarantuje bankowi, że w przypadku niewypłacalności klienta, bank będzie mógł przejąć nieruchomość i odzyskać swoje pieniądze. W tym artykule opisujemy, jak samodzielnie wpisać hipotekę do księgi wieczystej.

 • Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

  Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to proces, który może wydawać się skomplikowany i czasochłonny. Wielu właścicieli nieruchomości, którzy spłacili swoje zobowiązania hipoteczne, zastanawia się, ile czasu zajmie wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. W tym artykule postaramy się przybliżyć ten temat, aby ułatwić zrozumienie procedury wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

 • Jak usunąć przymusową hipotekę z księgi wieczystej?

  Hipoteka przymusowa to forma zabezpieczenia długu, która jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości. Jest to instrument prawny, który pozwala wierzycielowi na zabezpieczenie swojej wierzytelności poprzez ustanowienie prawa zastawu na nieruchomości dłużnika. W przypadku niespłacenia długu przez dłużnika, wierzyciel ma prawo do zaspokojenia swojej wierzytelności z wartości nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka.

 • Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej?

  Hipoteka przymusowa jest jednym z rodzajów hipoteki, która może zostać ustanowiona na nieruchomości. Jest ona stosowana głównie w przypadku egzekucji długów wobec Skarbu Państwa, ZUS lub urzędu skarbowego. Hipoteka przymusowa jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości, a jej wykreślenie wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Właściciel nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka przymusowa, może złożyć wniosek…